ΖΑΜΑΘΡΑΚΗΣ ΣΤ. ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΖΑΜΑΘΡΑΚΗΣ ΣΤ. ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης 54626
Τηλέφωνο: 2310514716
Fax: 2310514716