ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
3οΧΛΜ Λ.ΠΑΙΑΝ-ΜΑΡΚΟΠ
ΠΑΙΑΝΙΑ Αττικής 19002
Τηλέφωνο: 2106642747
Fax: 2106029804
Url: http://www.tsomidis.gr/