ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΕ

ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 & ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ 16
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Αττικής 14342
Τηλέφωνο: 2102515141
Email: strigoservice@ergalia.gr
Url: http://ergalia.gr