ΣΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΡΕΤΣΙΝΑ 46
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αττικής 17673
Τηλέφωνο: 2104222858