ΣΑΡΡΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΑΡΡΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑ & ΗΡΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ηρακλείου 71305
Τηλέφωνο: 2810256580
Fax: 2810261373
Email: info@sarris-machinery.gr
Url: https://sarris-machinery.gr/