ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Κ.-ΠΟΥΛΙΟΣ Δ. Ο.Ε.

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Κ.-ΠΟΥΛΙΟΣ Δ. Ο.Ε.
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 33
Ν.ΕΛΒΕΤ.ΘΕΣΝΙΚ Θεσσαλονίκης 54248
Τηλέφωνο: 2310334461
Email: info@houseofkolor.gr
Url: http://www.houseofkolor.gr/