ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΛΑΓΓΑΔΑ 287
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Θεσσαλονίκης 56430
Τηλέφωνο: 2310650100
Fax: 2310606350