ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 62
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης 56334
Τηλέφωνο: 2310767030
Email: info@panagiotidis-tools.gr
Url: https://panagiotidis-tools.gr/