ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Α.Ε.
ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ 54
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης 57001
Τηλέφωνο: 2310414017
Fax: 2310428311