ΜΙΧΑΗΛΟΣ Δ.- ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.

ΜΙΧΑΗΛΟΣ Δ.- ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 249
ΠΕΡΑΜΑ Αττικής 18863
Τηλέφωνο: 2104410792