ΜΑΚΟΤΡΑΛ Α.Ε.

ΜΑΚΟΤΡΑΛ Α.Ε.
Λ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 134
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης 57008
Τηλέφωνο: 2310781732
Fax: 2310783033
Url: http://www.macotral.gr/