ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ 29
ΡΕΘΥΜΝΟ Ρεθύμνης 74100
Τηλέφωνο: 2831056840
Fax: 2831042474
Url: https://konstantoulakis-chroma.gr/