ΚΟΛΑΞΗΣ Γ.-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Ο.Ε

ΚΟΛΑΞΗΣ Γ.-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Ο.Ε
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 76
ΑΘΗΝΑ Αττικής 11476
Τηλέφωνο: 2130035429
Fax: 2130035429