ΚΑΣΣΕΤΑ ΕΜΜ. ΜΑΡΙΑ

ΚΑΣΣΕΤΑ ΕΜΜ. ΜΑΡΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 128
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Αττικής 19200
Τηλέφωνο: 2105543036
Fax: 2105549706
Email: info@kassetas.gr
Url: http://www.kassetas.gr