ΚΑΛΛΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΛΛΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.
5ο ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝ-ΑΘΗΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωαννίνων 45500
Τηλέφωνο: 2651085112
Fax: 2651085183
Email: info@kallis-parts.gr
Url: https://kallis-parts.gr/