ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αττικής 17341
Τηλέφωνο: 6985953928
Fax: 2109716843