ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δ. ΘΕΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δ. ΘΕΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΠ.ΠΑΤΣΗ 21-23
ΑΘΗΝΑ Αττικής 10447
Τηλέφωνο: 2103469100
Url: https://tgiannakis.gr/