ΓΕΜΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΜΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΡΕΩΣ 3 & ΕΘΝ.ΕΠΑΝ.
ΔΡΑΜΑ Δράμας 86100
Τηλέφωνο: 2521036865