ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΡΑΤΟΥ 42
ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κορινθίας 20100
Τηλέφωνο: 2741026714
Fax: 2741026766