ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – GLASURIT

ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – GLASURIT
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 211Β
ΠΑΤΡΑ Αχαΐας 26334
Τηλέφωνο: 2610343488