ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ, Δ., & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ, Δ., & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γεωρ. Μαμέλη 4
ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ροδόπης 69100
Τηλέφωνο: 2531029442