Ονοματεπώνυμο
Πόλη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ονοματεπώνυμο
Πόλη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη
ΑΝΩ ΠΟΛΗ-ΘΕΣΣΑΛ
Πόλη
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Πόλη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη
ΘΕΣΝΙΚΗ
Πόλη
Ν.ΕΛΒΕΤ.ΘΕΣΝΙΚ
Πόλη
ΘΕΣΝΙΚΗ