Νέα Σφουγγάρια RUPES D-A SERIES

Αποτέλεσμα μακροχρόνιας γνώσης και έρευνας τα νέα σφουγγάρια RUPES D-A αποδίδουν το βελτιστο αποτέλεσμα σε κοπή, καθαρισμό και τελικό φινίρισμα επιφανειών. Το μειωμένο ύψος του σφουγγαριού σε συνδυασμό με τα νέα υλικά κατασκευής μεγιστοποιούν την δύναμη στην τελική επιφάνεια γυαλίσματος και αποδίδουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Το νέο σχήμα καμπύλης – κούρμπας στο τελείωμα του σφουγγαριού αποδίδουν εξαιρετική ασφάλεια ακόμη και σε άκρες – γωνίες γυαλίσματος.